Daily Archives: October 9, 2021

На един приятел

Така се беше вторачил в кесията, че сам той да минеше покрай себе си, нямаше да се забележи.

Posted in поезия | Leave a comment